Giới thiệu

Chúng tôi là ai

Năm 2015, thời điểm quan trọng đánh dấu sự ra đời của Cộng đồng ASEAN(AC), điều này đồng nghĩa với việc kiến tạo nên một khu vực rộng mở, gắn kết, hòa hợp và phát triển thịnh vượng. Cộng đồng ASEAN được xây dựng trên ba trụ cột chính: Cộng đồng An ninh ASEAN(ASC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN(AEC) và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN(ASCC) sẽ góp phần thúc đẩy mạnh hơn nữa mức độ hợp tác và liên kết khu vực, đem lại những tác động sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của người dân các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Hòa chung trong quá trình kiến tạo ấy, Tổ chức Đường đến ASEAN(P2A) được thành lập với mong muốn kết nối tất cả các Trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á nhằm gắn kết sinh viên các quốc gia lại gần nhau hơn, cùng nhau học hỏi, giao lưu kết bạn, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết về Cộng đồng ASEAN. P2A đã – đang và sẽ thực sự trở thành một chương trình bổ ích, thu hút sự quan tâm của các trường Đại học đến từ hầu hết các quốc gia ASEAN.

P2A được chính thức thành lập vào 06/2012 bởi Đại học Rangsit – Thái Lan, Đại học Duy Tân – Việt Nam, Đại học Norton – Campuchia, Đại học Quốc gia Lào và Viện Khoa học Máy tính – Myanmar. P2A được định hướng bởi Hiệu trưởng các trường Đại học ASEAN: “Một tầm nhìn – Một bản sắc – Một cộng đồng”, đó cũng chính là mục tiêu mà Cộng đồng ASEAN hướng tới.